อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
News
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีเปิดอาคาร Innovative Startup
รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 3 แห่ง
สอว. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดบุคคลของสอว.ฯ ณ จังหวัดราชบุรี
 สอว. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ จัดการแข่งขันโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M 2018) ระดับภูมิภาค ภาคใต้ อ่านต่อ
 สอว. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 14 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2018 ณ 17 - 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
 สอว.และอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) อ่านต่อ
 สอว. และผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 13 มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ
 สอว. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จัดการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M 2018) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ อ่านต่อ
 สอว. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการแข่งขันโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M 2018) ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านต่อ
 สอว.ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อ่านต่อ
 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ของ ม.แม่ฟ้าหลวง อ่านต่อ
Total 39 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3