อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
News
สอว.ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ของ ม.แม่ฟ้าหลวง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 การมอบนโยบายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 อ่านต่อ
 Startup Thailand 2017 : Scale up Asia อ่านต่อ
 นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “Startup Thailand 2017” อ่านต่อ
 การแถลงข่าวจัดงาน Startup Thailand 2017 Scale up Asia อ่านต่อ
 Startup Thailand 2017 : “เชียงใหม่…เมืองสร้างสรรค์” อ่านต่อ
 สอว.ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน NESP Innovation fair 2017 อ่านต่อ
 Startup Thailand 2017 Khon Kaen : Mekong Connect อ่านต่อ
 Startup Thailand 2017. Sea of opportunities อ่านต่อ
Total 30 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3