อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
News
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ATPAC และ มหาวิทยาลัย South Calorina จัดการสัมนาเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้มแข็งของธุร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยมชมบูธ Startup Thailand ในงาน ITU Telecom World 2016 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารกระทรวงฯ ในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความก้าวห
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” อ่านต่อ
 ขอเชิญพสกนิกรเข้าร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อ่านต่อ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านต่อ
 งานก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มขึ้นโครงสร้างอาคารหลังแรกแล้ว หลังจากที่งานฐานรากดำเนินมาได้ระยะหนึ่ง ในขณะนี้กำลังขยายไปยังงานฐานรากสำหรับอาคารหลังที่สอง อ่านต่อ
 การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่5/2559 ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก อ่านต่อ
 ขอแสดงความยินดีกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุตสาหกรรม โครงการ “ขี้เถ้าแกลบเสริมฤทธิ์การชะลอการสุกของผลไม้” ร่วมกับบริษัท โรงสีข้าว ต.ประเ อ่านต่อ
 การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่5/2559 ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก อ่านต่อ
 วันที่ 19 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเดินทางเยี่ยมชมและดูงาน Technopark Strogino และ Technopolis Moscow ซึ่งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อบูรณาการและปร อ่านต่อ
Total 178 Record : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>
สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3