อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ
Services
    อุทยานวิทยาศาสตร์มีพื้นที่สำนักงานราคาถูกให้เช่าโดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ใกล้บ้านท่าน 
   
    •      (เชียงใหม่ เชียงราย  พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์)            
   
     
  (ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี)
   
     
  (สงขลา นครศรีธรรมราช)
   
     
 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3