อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาคภาคใต้

 

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์(สอว.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาคภาคใต้ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.คำรณ  พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นางสาวดาวริน  สุขเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาคภาคใต้ ให้การต้อนรับ  ณ อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

          นอกจากนี้ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (พื้นที่ส่วนขยาย) ต.ทุ่งใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 10 และมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2561

         
           
       
           
       
           
        
           
           
           
           

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3