อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

          นางสาวทิพวัลย์  เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.วัฒนจักร  พุ่มวิเศษ  เข้าร่วมการประชุม Startup Thailand 2017 Workshop ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

           
           
           

          โดยมีการหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแนวทางการดำเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative startup) ประจำปี 2560 ห้องคาวบอยส์ เทียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์

           
           
           

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3