อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

         

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์(สอว.) ดร.ชาญวิทย์  ตรีเดช และ นางสาวฉัตต์ธิดา  บุญโต ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ให้การต้อนรับ  ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

          นอกจากนี้ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) โดยปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 30 และมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

           
           
       
           
           

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3