อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

         

          วันที่ 8 มีนาคม 2560  สอว.เข้าร่วมงานThai-BISPA Day 2017 ภายใต้หัวข้อ Business lncubators and Science Parks: A Cradle for lnnovation-Driven Economy จัดขึ้นโดย สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)  โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแมนดาริน พระรามสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ยังมีการจัดพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพภายใต้การดูแลของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ/หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และการสัมนาเชิงนโยบายการสร้างความเข้มแข็งของประเทศในยุคเศรษฐกิจนวัตกรรม

       
           
           


          นอกจากนี้ สอว. ยังเปิดบูธร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 3 ภูมิภาค คืออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์

       
           
           

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3