อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

สอว. ร่วมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไต้หวันและร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

          เมื่อวันที่ 8-12 มกราคม 2560 ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้แทนสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไต้หวันและร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ ประเทศไต้หวัน โดยได้มีการหารือความร่วมมือในเบื้องต้นระหว่างสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) กับหน่วยงานในประเทศไต้หวัน 5 แห่ง ได้แก่ Innovation and Incubation Center of Chung-Yuan Christian University, Innovation Incubator of National Tsing Hua University. Industrial Technology Research Institute (ITRI), Hsinchu science park and Hsinchu Biomedical science park และ central Taiwan science park โดยอาจมีความร่วมมือระหว่างอุทยานฯ รวมถึงความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการร่วมกันในอนาคต

                      
                 
             
                 
             
                 
                 
                 
                 

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3