อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ สหรัฐฯ เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ผู้แทนสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตัน เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) และหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ร่วมถึงการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3