อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

         

          วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน STARTUP Thailand 2017 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด Sea of Opportunities @ สงขลา ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกำหนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการ มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่นและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยมี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีเปิด และมีนายอำพล พงษ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ HatYai Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

          งาน STARTUP Thailand 2017 นี้ ถือเป็นอีกกลไกหนึ่งของภาครัฐ ในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ STARTUP โดยเฉพาะในกลุ่ม TECH Startup ในสาขาต่างๆ และการส่งเสริมความสมบูรณ์ของ STARTUP Ecosystem ในภูมิภาคต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เองได้เดินหน้าสนับสนุนสตาร์ทอัพมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะเห็นได้จากกลไกต่างๆ ที่ได้มีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้กับสตาร์ทอัพต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน ได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเอทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเรียกว่า TED FUNDS เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผ่านทางโครงการ STARTUP Voucher โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  โครงการคูปองนวัตกรรม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

          ภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการมากมาย เช่น 

•Internation Conference&Seminar : พบกับกูรู และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ startup จากทั่วโลก
•Startup Showcase : การรวมตัวของเหล่า Startup จากทั้งในและต่างประเทศ มานำเสนอผลงานทางด้านนวัตกรรม แนวคิด และการบริการที่สร้างสรรค์
•Government Services : รวมบริการจากภาครัฐ เพื่อสนับสนุนและการต่อยอดทางธุรกิจของ Startup
•Pitching Challenge :ร่วมค้นหาสุดยอด Startup 

              
                 
             
                 
             

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3