อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

วันนี้ 25 ก.ค.60 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบนโยบายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561ให้กับ สอว. และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 15 มหาวิทยาลัย

                    
                 
             

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3