อีเมล์ รหัสผ่าน
 
ยินดีต้อนรับ

วันที่ 9 ส.ค. 60 สอว. ลงพื้นนี้เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปลาร้า โครงการพัฒนาเครื่องดื่มธัญญาหารและกากถั่วอินคาผสมพร้อมชง ของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และโครงการเพิ่มมูลค่าน้ำเชื่อมจากกระบวนการผลิตกระเจี๊ยบแช่อิ่มอบแห้ง และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ช็อคโก้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

                    
                 
             

 

สิทธิประโยชน์
    ข้อมูลเผยแพร่/ดาวน์โหลดเอกสาร
    สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    TEL: (66) 2333 3942-3